Powiat mielecki

mpzpUchwała nr XLIII/342/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/341/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w gminie Mielec


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2011 w miejscowości Zaborcze w gminie Przecław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy ulicami: Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XXXV/265/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 9 września 2013r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIII/205/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej położonych w miejscowości Ławnica.


Data uchwalenia: 2013-03-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIII/204/2013 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 13 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi położonych w miejscowości Grochowe – I etap.


Data uchwalenia: 2013-03-13
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu.


Data uchwalenia: 2012-12-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1a.jpg
Zalacznik1b.jpg

mpzpUchwała nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę uslugowo-produkcyjną w miejscowości Dąbrówka Wisłocka w gminie Radomyśl Wielki.


Data uchwalenia: 2012-09-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-22

Zobacz treść planu (PDF)