Powiat przemyski

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.118.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2014r. dotyczące nieważności uchwały Rady Gminy Orły Nr LIII/359/14 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„TEREN INWESTYCYJNY ZADĄBROWIE –KOMPLEKS IV”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/258/14 Rady Gminy Medyka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w Medyce


Data uchwalenia: 2014-01-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/264/13 Rady Gminy Żurawica z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszerzenia cmentarza w Maćkowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/310/2013 Rady Gminy Orły z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HANDLOWA”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 210/XXXIV/2013 Rady Gminy Dubiecko z dnia 12 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową „Iskań” ETAP I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.128.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2013r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Dubiecko z dnia 28 czerwca 2013 r. Nr 185/XXXII/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową „Iskań- ETAP I”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/193/13 Rady Gminy Medyka z dnia 7 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hureczko I” w miejscowościach Hurko i Hureczko


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Orły z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OGRODOWA".


Data uchwalenia: 2013-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XXV/144/12 Rady Gminy Żurawica z dnia 4 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolestraszyce I/2009”.


Data uchwalenia: 2012-10-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy Żurawica z dnia 4 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla Zagospodarowania odwiertów gazowych "Maćkowice 2-3", terenu położonego w Gminie Żurawica.


Data uchwalenia: 2012-10-4
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-06

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf