Powiat rzeszowski

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.107.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2014r. dotyczące Uchwały Rady Gminy Chmielnik Nr XL/269/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2012 cmentarza oraz terenów sąsiednich położonych w Zabratówce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVI/371/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 25 stycznia 2010 r, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pod Lipą” w Sokołowie Małopolskim.


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/254/97 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 10 grudnia 1997 r, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/1/97 gminy Sokołów Małopolski.


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/202/04 Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 28 września 2004 r, w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pod Lasem” w Sokołowie Małopolskim.


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLI/201/2014 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Futomie


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/200/2014 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji łupków w Lecka


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/372/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy ujęcia wody pitnej o dodatkowe studnie głębinowe wraz z niezbędną infrastrukturą w Turzy i Górnie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-31

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/358/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/1/97 w gminie Sokołów Małopolski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.177.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2013r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XLII/440/2013 z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/2010 w Gminie Głogów Małopolski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.174.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2013r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XLII/438/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2009 terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług przy ul.Wojska Polskiego w Głogowie Małopolskim


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-10

Zobacz treść planu (PDF).