Powiat ropczycko-sędziszowski

mpzpUchwała nr LIII/571/14 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 9/2/2010 W ROPCZYCACH PRZY ULICY MICKIEWICZA KOMPLEKS SPORTOWY, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/570/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 maja 2010 roku


Data uchwalenia: 2014-05-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/297/14 Rady Gminy Ostrów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2012 w miejscowościach Ocieka i Kamionka w gminie Ostrów


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg

mpzpUchwała nr XXXIII/292/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna Sędziszowska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/291/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.118.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II4131.2.117.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/256/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2/2010 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/06 terenu eksploatacji kruszywa w Kozodrzy w rejonie farmy wiatrowej w gminie Ostrów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/255/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2010 farmy wiatrowej w gminie Ostrów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr xxxi/253/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr IV-1/2013 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97 w gminie Ostrów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/403/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/1/2013 obszaru: w Brzezówce – w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w Ropczycach – w rejonie ulic: Grunwaldzkiej, Kolejowej i Słonecznej – Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc