Powiat łańcucki

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.29.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2014r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/267/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Czarna z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZARNA - PODBÓR W MIEJSCOWOŚCI CZARNA GMINA CZARNA POWIAT ŁAŃCUCKI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II. 4131.2.178.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czarna – PoDbór w Miejscowości Czarna Gmina Czarna Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXII/159/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Mościckiego w Łańcucie.


Data uchwalenia: 2012-12-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XX/147/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie.


Data uchwalenia: 2012-10-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego „Medynia Łańcucka – Czarna”, w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina Czarna.


Data uchwalenia: 2012-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XV/121/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Usług Publicznych i Komercyjnych w Miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna Powiat Łańcucki.


Data uchwalenia: 2011-11-22
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIV/109/11 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr IV/28/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r.


Data uchwalenia: 2011-11-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 20 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna.


Data uchwalenia: 2011-08-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XLIII/420/2010 Rady Gminy Czarna z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie „Medynia Głogowska - Kościół”, położonego w miejscowości Medynia Głogowska w gminie Czarna – 1.


Data uchwalenia: 2010-05-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-01

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg