Powiat Rzeszów

mpzpUchwała nr LXXVIII/1395/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 219/5/2011 w rejonie ulic Przemysłowej i Boya - Żeleńskiego w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-07-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXIX/1274/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 247/15/2012 przy ul. Dukielskiej w Rzeszowie.


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXIX/1273/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 242/10/2012 w rejonie ul. Herbowej w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXVIII/1239/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 164/3/2008 „Staromieście-Brzeźnik-Wschód” w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.docx

mpzpUchwała nr LXVIII/1240/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 193/5/2010 „Nad Przyrwą” na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie


Data uchwalenia: 2014-01-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr II SA/Rz 379/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2012r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr VII/120/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin - Park” w Rzeszowie – część A).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXV/1194/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 230/16/2011 – część 1 w rejonie ul. Cegielnianej i ul. Wierzbowej w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXI/1120/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LVI/1050/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 213/25/2010 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LV/1014/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 222/8/2011 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 114/22/2005 w rejonie al. prof. A. Krzyżanowskiego i ul. I. Paderewskiego w Rzeszowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf