Powiat strzyżowski

mpzpUchwała nr XXIX/227/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA II” w miejscowości Przedmieście Czudeckie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/226/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I” w miejscowości Przedmieście Czudeckie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna III” w miejscowości Wyżne w gminie Czudec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Czudec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa zagrodowa I” w miejscowości Babica w gminie Czudec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.122.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXXIII/242/2013 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Glinik Górny – Etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "CENTRUM" w Strzyżowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/178/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Glinik Średni w Gminie Frysztak.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.tif

mpzpUchwała nr XXI/214/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kombatantów i Sportowej w Strzyżowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI/213/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieście Strzyżowie przy ul. Sienkiewicza, Staszica, Słowackiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 w gminie Frysztak - Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-11

Zobacz treść planu (PDF)