Powiat stalowowolski

mpzpUchwała nr LXIII/901/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli.


Data uchwalenia: 2014-06-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr LV/783/13 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.183.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LV/784/13 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/470/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno - usługowych w Stalowej Woli.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/413/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 15 maja 2012r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Orzeszkowej w Stalowej Woli.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-29

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXV/345/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno – rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-22

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/250/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Nad Bełkiem" w Stalowej Woli.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XII/164/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Administracyjno – Usługowego w Stalowej Woli.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XII/165/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia II etapu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr X/125/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 20 maja 2011r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice II w Stalowej Woli.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf