Powiat sanocki

mpzpUchwała nr LIX/382/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza w rejonie skrzyżowania ulic: Piłsudskiego i Gubrynowicza


Data uchwalenia: 2014-06-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/379/14 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Załuż 11” w gminie Sanok – część I.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLII/342/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Trepcza 18” w gminie Sanok – część I


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/149/13 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Tyrawa Wołoska I/2012”, w Gminie Tyrawa Wołoska.


Data uchwalenia: 2013-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.10.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 stycznia 2014r. dotyczące uchwały Rady Miasta Sanok z dnia 5 grudnia 2013 r. Nr LI/417/2013 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „Park Miejski”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa - Etap 1-


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr LI/416/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka m. Sanoka o nazwie "Konopnickiej -II"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr LII/331/2013 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zagórza - „DOLINA - III”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/312/2013 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „BRZOZOWIEC – II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLVII/311/2013 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „ZAHUTYŃ – III”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf