Powiat brzozowski

mpzpUchwała nr XXXII/354/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXI/336/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – NOZDRZEC – etap I


Data uchwalenia: 2014-05-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.53.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2014r. dotyczące Uchwały Nr XXIX/320/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ III – NOZDRZEC.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.52.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2014r. dotyczące Uchwały Nr XXIX/321/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwaleniaMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ II – HŁUDNO.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Haczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 4672 w miejscowości Haczów w gminie Haczów.


Data uchwalenia: 2013-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Brzozów 14''.


Data uchwalenia: 2013-03-5
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Haczów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Trześniów 1/2009".


Data uchwalenia: 2012-03-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Haczów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Buków-Jasionów 1/2009".


Data uchwalenia: 2012-03-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XI/125/2011 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „FARMA WIATROWA” w gminie Nozdrzec.


Data uchwalenia: 2011-12-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-21

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Domaradz z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golcowa – Barycz 1/2008” w Gminie Domaradz.


Data uchwalenia: 2011-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf