mpzpUchwała nr XXXII/354/2014 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno CZĘŚĆ I - WESOŁA


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf