Powiat niżański

mpzpUchwała nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie cmentarza w Nowosielcu


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.171.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 października 2013 r. Nr XL/320/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Centrum Niska”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-02

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zarzeczu p.n. „Zadąbrowa i Hawryły”, gmina Nisko.


Data uchwalenia: 2012-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LII/455/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku.


Data uchwalenia: 2010-11-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr XLI/262/09 Rady Gminy Jeżowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów odwiertów gazowych oraz gazociągów kopalnianych położonych w Gminie Jeżowe Województwo Podkarpackie.


Data uchwalenia: 2009-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-19

Zobacz treść planu (PDF)

MPZP_JEZOWE_ZALACZNIK_1a.pdf
MPZP_JEZOWE_ZALACZNIK_1b.pdf