Powiat przeworski

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.103.2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2014r. dotyczące uchwały Rady Gminy w Tryńczy Nr XLV/351/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Usługi – Budownictwo Mieszkaniowe w Tryńczy”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/349/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kasztanowa” w Przeworsku


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/313/2013 Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Tryńcza 1”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/287/2013 Rady Gminy Tryńcza z dnia 21 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Zalesienia w Gminie Tryńcza"


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/326/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska” w Przeworsku - etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/294/13 Rady Miasta Przeworska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za szpitalem” w Przeworsku – Etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXI/237/2013 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/08 PANTALOWICE.


Data uchwalenia: 2013-02-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik3.jpg

mpzpUchwała nr XXIX/222/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zabudowy garażowej w Przeworsku.


Data uchwalenia: 2012-10-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-23

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Głęboka” w Przeworsku.


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznikzalacznik nr 1 do uchwaly nr XXVIII.213.12 z dnia 27.09.2012.jpg
Zalacznikzalacznik nr 2 do uchwaly nr XXVIII.213.12 z dn. 27.09.2012.doc
Zalacznikzalacznik nr 3 do uchwaly nr XXVIII.213.12 z dn. 27.09.2012.odt

mpzpUchwała nr XXVII/200/12 Rady Miasta Przeworska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi gminnej- Za Parowozownią w Przeworsku.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg