Powiat krośnieński

mpzpUchwała nr LV/565/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „RYMANÓW”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LV/564/14 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Klimkówka 2”


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole, Teodorówka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpUchwała nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „IWONICZ 7".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XL/249/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.PDF

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.163.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 października 2013r. dotyczące uchwały Nr XXIX/228/13 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.119.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2013r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Dukli Nr XXXIV/213/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/250/13 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miejsce Piastowe – Anielska Górka”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.67.2013 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2013r. dotyczące uchwały Nr XXIII/225/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iskrzynia 3 – etap II”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-13

Zobacz treść planu (PDF).