Ostatnio dodane

Uchwała nr XXVII/170/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębie Obrzębin część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 246/XXX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 203/3, 203/4 położonych w obrębie geodezyjnym Lubieszewo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/180/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Czarna Woda, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Lubiki, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/182/2020 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie obrębu Huta Kalna, gmina Czarna Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII.170.2020 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bogdaniec – obręby Łupowo i Wieprzyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/186/2020 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikstatu dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 1125, 1126, 1123/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/287/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedliu Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - etap II

Zobacz treść planu (PDF).