Ostatnio dodane

Uchwała nr VIII/II/13/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XLVII/386/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/547/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIII/419/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 września 2003 r

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/XLII/335/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Wisznia Mała dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Pasikurowice w obrębach: Szewce, Strzeszów, Rogoż, Ligota Piękna i Malin, o nazwie MPZP DLA LINII 400 kV

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.112.3.2018.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność § 14 uchwały nr LIX/385/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej miasta Prusice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/277/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/278/18 Rady Gminy Żórawina z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Przecławice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/296/2018 Rady Gminy Męcinka z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Męcinka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XXXIII.296.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród

Zobacz treść planu (PDF).