Ostatnio dodane

Uchwała nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej w miejscowości Glisno w gminie Lubniewice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obejmującej obszar części działki nr 222/9 w obrębie geodezyjnym Małuszów) – OBSZAR B

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/185/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/377/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/284/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/236/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Nawra.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogowo dla obszaru położonego w rejonie ul. Bydgoskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niedźwiady dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Kołdrąbskiego oraz wsi Recz dla obszaru położonego w rejonie Jeziora Niedźwiady

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Rogowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórki i Szkółki dla obszaru położonego w rejonie rzeki Wełny i Jeziora Tonowskiego

Zobacz treść planu (PDF).