Ostatnio dodane

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Złoty Stok w obrębie części wsi Błotnica.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Paszowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP MYŚLIBÓRZ I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Pielgrzymka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.III.25.2018 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy basenie w Żmigrodzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/32/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz.nr 80/59 AM 5 obręb Strzelin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Chojnów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).