Ostatnio dodane

Uchwała nr II/24/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wawrzeńczyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wojanów w gminie Mysłakowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Krotoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 22/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 21/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec – Pieńsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Męcinka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Pomocnem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Lwówek Śląski

Zobacz treść planu (PDF).