Ostatnio dodane

Uchwała Nr XXIII/331/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno „Niedomice – cmentarz”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa Zielona, w gminie Dąbrowa Zielona

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 141/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNIK-I.4131.977.2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Sitno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Daleszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 14/9, 17/3, 17/4, 17/5 obręb Małachowo Wierzbiczany i 2081, 2088/2 obręb Witkowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/169/97 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 545/2 w Witkowie, przy ulicy Wrzesińskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/236/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/159/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sroczynie - działki nr ewid. 15/4, 21/1, 17 i 18

Zobacz treść planu (PDF).