Ostatnio dodane

Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Chmielno, przy drodze powiatowej nr 2501D

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Siekierczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/36/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/39/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy Zachodniej w Legnicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/45/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy Stanisławowskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/46/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Mikołaja Reja, Złotoryjska, Juliusza Słowackiego i Władysława Grabskiego w Legnicy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa – Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Nowogrodziec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Radomierz w gminie Janowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mniszków w gminie Janowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).