Ostatnio dodane

Uchwała Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/319/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.83.11.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 42 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały nr XXXIX/185/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/243/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy ul. Góreckiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/320/20 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Willowej w Chojnicach.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/180/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzezawa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/329/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn - obszar 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/474/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/214/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kłobukowice w gminie Mstów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/244/2020 Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 1810 w Zbąszyniu

Zobacz treść planu (PDF).