Ostatnio dodane

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 93/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 94/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/243/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/267/2020 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód – dla części obrębu Gorzyń (część strefy przemysłowej).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/184/2020 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI-335/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Spółdzielczej w Lęborku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/179/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola – etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/237/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zobacz treść planu (PDF).