Ostatnio dodane

Uchwała nr XXXVI/305/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice – ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/210/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Wszewilki, Stawiec, Sławoszowice, Nowy Zamek, Milicz, Gądkowice i Wałkowa w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/212/2020 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVI/240/20 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/278/2020 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/172/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa (etap III).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/541/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/509/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 3"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXX/542/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 7 grudnia 2020 r. o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1B"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXI/282/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Zobacz treść planu (PDF).