Ostatnio dodane

Uchwała nr 40/V/19 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jakubów

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. o sprostowaniu błędów w uchwałach Rady Gminy Oława z dnia 14 listopada 2018 r.: nr LIX/395/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Osiek, Niemil w gminie Oława; nr LIX/396/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie wsi Ścinawa Polska oraz nr LIX/397/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Chwalibożyce, Jankowice Małe w gminie Oława

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/53/ 2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Logistycznej w południowo-środkowej części obrębu Bielany Wrocławskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27, przy ul. Królowej Elżbiety, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.25.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.23.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.24.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/28/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Bukowej, Górskiej i Słonecznej w mieście Szczytna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/29/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą krajową nr 8 a ul. Bukową oraz przy ul. Sienkiewicza w mieście Szczytna

Zobacz treść planu (PDF).