Ostatnio dodane

Uchwała nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/360/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Oborniki – Rudki, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/361/20 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Liszkowo dla działki nr 43/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/224/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/319/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/381/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Juszczyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/382/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/383/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/387/20 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).