Powiat krakowski

MPZP Sułoszowa I - dla działek 1110/27 i 1112 - zmiana 18.06.2014

mpzpUchwała nr XXXVI-299-2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/272/2014 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułoszowa - sołectwo Sułoszowa I, dla działek 1110/27 i 1112.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).