mpzpUchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grywałd – Krośnica 1.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc