powiat Radom

mpzpUchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. ( z późn. zm.), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 291/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia dla obszaru w rejonie zalewu Borki przy ul. Maratońskiej, Bulwarowej, Kosowskiej, Suchej zwanego „Zalew Borki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-09

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 290/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południe – etap I” w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej Kaszubskiej – Osiedla „Dzierzków” w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Zalacznik1.7.pdf
Zalacznik1.8.pdf
Zalacznik1.9.pdf
Zalacznik1.10.pdf
Zalacznik1.11.pdf
Zalacznik1.12.pdf

mpzpUchwała nr 73/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym przy ul. Słowackiego 346 w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 698/2002 z dnia 25 lutego 2002 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 71/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic: Armii Krajowej, Witkacego, Godowskiej i Wiejskiej „Godów-Malczew” w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 72/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, 25 Czerwca, Żeromskiego i terenów PKP od strony wschodniej w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 758/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego obszar pomiędzy ulicą Warszawską i rzeką Mleczną – pod nazwą „Tor Kartingowy”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.1.pdf
Zalacznik1.2.pdf
Zalacznik1.3.pdf
Zalacznik1.4.pdf
Zalacznik1.5.pdf
Zalacznik1.6.pdf
Zalacznik1.7.pdf
Zalacznik1.8.pdf
Zalacznik1.9.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ogrodów działkowych położonego przy ul. Warszawskiej i Wincentego Witosa w Radomiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-17

Zobacz treść planu (PDF)