Ostatnio dodane

mpzpUchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki – Południe dla terenów położonych w obrębach Ogonki, Kal i Stręgiel, gmina Węgorzewo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/316/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/315/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/314/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siechnice oraz części wsi Groblice – rejon ulic Opolskiej i Łąkowej, gmina Siechnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr L/313/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXV/368/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Kopanina z Terenami Przemysłowymi w Łaziskach Górnych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/367/13 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Katami i Mokrem w Łaziskach Górnych


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXI / 166 / 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski dla ul. Cyklistów wraz z terenem przyległym, Etap I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXV/535/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Wąwozowej w Koszalinie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXXVII/489/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowanmia przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Pięknej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg