Ostatnio dodane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipinki (data publikacji: 2013-06-06)

mpzpUchwała nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1763/1, 1764/1, 1764/2, 1765 w Lipinkach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipinki (data publikacji: 2012-06-11)

mpzpUchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 2058/11 we wsi Lipinki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu dla terenów P w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wójtowa

mpzpUchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 99/1 we wsi Kryg, działka Nr 2058/10, działki Nr 2092/4, 2092/5 we wsi Lipinki, działka Nr 1750 we wsi Wójtowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu dla terenów MN i   MN/U w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bednarka (data publikacji: 2012-06-11)

mpzpUchwała nr XVII/132/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 420, część działek Nr 418/3, 421/6 we wsi Bednarka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu dla terenów UZ, UT i   R/UT w   wysokości 10%, dla terenów W   w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipinki (data publikacji: 2011-10-05)

mpzpUchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 2055/73, część działki nr 2055/55.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-05

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kryg (data publikacji: 2011-09-06)

mpzpUchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Kryg część działek nr 1581/4, 1581/5.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów US w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rozdziele, Wójtowa, Lipinki

mpzpUchwała nr V/29/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN i MN/U w wysokości 10% dla terenów ZN, ZN/zz w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Załącznik5.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kryg

mpzpUchwała nr XXXlX/352/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Kryg działka 393/5, część działki 1094/11, część działki 1581/4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-09

Renta planistyczna:

Ustala się dla terenów MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%, dla terenów UP 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipinki (data publikacji: 2010-03-09)

mpzpUchwała nr XXXIX/353/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki część działki nr 2295.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-09

Renta planistyczna:

stala się dla terenów UP wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lipinki

mpzpUchwała nr XXXIX/354/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 1760/1 (dz. 1760/3 wg nowego podziału) w Lipinkach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-09

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty dla terenów KDW wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)