Ostatnio dodane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2011-01-31)

mpzpUchwała nr III/13/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 Załącznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zawonia

 

mpzpUchwała nr XXIV/191/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia, gmina Zawonia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-13

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Środa Śląska - ul. Legnicka, Mostowa

mpzpUchwała nr XXXII/279/13 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej i ul. Mostowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łostówka (data publikacji: 2011-01-31)

mpzpUchwała nr III/16/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Golędzinów - Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 126/13

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 126/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/193/12 z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Golędzinów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sadków dla północno-wschodniej części obrębu

mpzpUchwała nr XXXV/359/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, dla północno-wschodniej części obrębu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kąty Wrocławskie - ul. Leśna

mpzpUchwała nr XXXV/358/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Leśnej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974.

mpzpUchwała nr XXXV/357/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 sierpnia 2013r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów północno-wschodniej części wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 346 i drogi powiatowej nr 1974.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2011-01-31)

mpzpUchwała nr III/17/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ziębice - ulice Chrobrego, Kolejowa, Wałowa, Przemysłowa

mpzpUchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 2 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/140/08 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: Chrobrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową a granicą administracyjną miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG
Zalacznik2.JPG