mpzpUchwała nr XXXII/562/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-26

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf