mpzpUchwała nr XXII/224/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – rejon ul. Zielonej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc