mpzpUchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stara Wieś w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc