mpzpUchwała nr XXXII/747/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Opaczewskiej.


Data uchwalenia: 2012-02-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-21

Zobacz treść planu (PDF)