Gmina Sękowa

mpzpUchwała nr XXVII/384/2014 Rady Gminy Sękowa z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 96/2 we wsi Wołowiec


Data uchwalenia: 2014-03-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXIII/319/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa, w miejscowości Krzywa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-24

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi: US – 30%:
2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXIII/318/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – w miejscowości Krzywa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-24

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi: UT – 30%:
2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIX/240/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 70/1 we wsi Bodaki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-06

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIX/239/2013 Rady Gminy Sękowa z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – część działki Nr 148/2 we wsi Małastów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-04

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN/o w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XV/188/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem 1.4 MN/1 w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XV/187/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Bartne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-24

Renta planisyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenu oznaczonego symbolem MNL w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIV/175/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Wołowiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem 4.1.R/1 w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIII/145/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa – w miejscowości Sękowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-18

Renta planistyczna:

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu wynosi dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi: MN, MN/p, RM, MN-U, MN-U/p, U, U/p, U-KS, U-KS/p i P – 30%:

2. Stawki, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę pobierania jednorazowych opłat,
o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr VII/78/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem MN/ML w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/392/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem MN/UT w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/394/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Sękowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem MN w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/393/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem UT/US/MN w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XLII/391/2010 Rady Gminy Sękowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem MN/UT w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)