mpzpUchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież