mpzpUchwała nr LXXVII/1129/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „III Kampus UJ – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież