mpzpUchwała nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzeszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-24

Zobacz treść planu (PDF)