mpzpUchwała nr 681/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Brzustówka – I etap” obejmującego teren w obrębie ulic: Żółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków i Brzustowskiej.


Data uchwalenia: 2014-03-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik58779D94-F042-4081-BCCA-BD80DAC1E0E8.jpg