mpzpUchwała nr XIV/91/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2