Powiat polkowicki

mpzpUchwała nr LXI/291/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LVI/265/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 25 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Grębocice.


Data uchwalenia: 2014-03-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII.267.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Szklary Dolne


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-15

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVI/133/13 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Radwanice i Pudło.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/230/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Grębocice Nr XLII/207/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocice, Gminy Grębocice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLII/207/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Grębocice Gminy Grębocice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/229/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Grębocice Nr XLI/198/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położnych w granicach terenów górniczych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/198/2013 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w gminie Grębocice, w tym położonych w granicach terenów górniczych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX.250.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parchów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXIX.249.2013 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chocianowiec


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf