Powiat górowski

mpzpObwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/326/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, działka nr 651/10


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/327/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, działki nr 172/5, 172/7, 172/8


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/312/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Jastrzębia dla działki nr 92


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/311/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina, działka nr 141


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr 12/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra wyznaczającego obszar górniczy gazu ziemnego „LIPOWIEC” oraz „LIPOWIEC E ” na terenie którego znajduje się wieś Osetno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpObwieszczenie nr 10/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/309/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice, dla działek nr 5 i 6


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/308/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Nowa Wioska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLII/307/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Sułków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf