mpzpUchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Jurków.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-04

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące.

1. MN, MNU, RM, MW, 20%

2. U, P, PG 20%

3. KDL, KDD, KDPJ, KDP 10%

4. pozostałe tereny 1%

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (Warta Bolesławiecka XX 121 12.pdf)Warta Bolesławiecka XX 121 12.pdf[ ]0 kB