mpzpUchwała nr LXII/279/13 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM część C


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież