mpzpUchwała nr L/372/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Burkatów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf