mpzpUchwała nr LVIII/592/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf