Powiat brodnicki

mpzpUchwała nr XXXV/345/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Bobrowo


Data uchwalenia: 2014-07-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LIV/262/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi


Data uchwalenia: 2014-07-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 15/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVI/189/14 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/221/14 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrzeżu Jeziora Duże w Nowej Wsi


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVI/204/13 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów pomiędzy ul. Kościelną, Wesołą i Szczepańską w Jabłonowie Pomorskim


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/291/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojno


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIII/291/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 8 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Świerkowej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII/270/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czekanowo


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXVII/269/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Budy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-29

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr 65/2013 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2013r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Osiek, rejon pomiędzy kompleksem szkół a budynkiem chłodni.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXI/123/2013 Rady Gminy Brzozie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie w zakresie przebiegu przez teren gminy trasy gazociągu DN300, relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXVIII/243/2013 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Okrężnej i gen. Władysława Sikorskiego do granic miasta z Gminą Brodnica.


Data uchwalenia: 2013-03-14
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-22

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brodnica w pasach terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie, obejmujących części wsi: Wybudowanie Michałowo, Cielęta i Nowy Dwór.


Data uchwalenia: 2012-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XV/97/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo.


Data uchwalenia: 2012-04-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XV/96/12 Rady Gminy Brodnica z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kominy.


Data uchwalenia: 2012-04-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru w rejonie ulic: Kolejowej, Granicznej oraz Jana Pawła II.


Data uchwalenia: 2012-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-11

Zobacz treść planu (PDF).