mpzpUchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Majowej w gminie w Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc