mpzpUchwała nr XXV/259/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc