mpzpUchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc