mpzpUchwała nr XLII/225/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem „A” zlokalizowanego w miejscowości Prusy.


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/224/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Białobrzezie.


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XLII/223/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kondratowice.


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf