mpzpObwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej i części zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych w obrębie Partynice we Wrocławiu.


Data uchwalenia: 2014-07-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-22

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik.pdf