mpzpUchwała nr XXXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 położonych w Pieńsku obr. IV.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „Pieńsk”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzp Uchwała nr XXXV/202/09 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 110 obręb Dłużyna Górna w gminie Pieńsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-30
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 273/1 położonej w Stojanowie gmina Pieńsk.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-21
 
Renta planistyczna:
Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3

mpzp Uchwała nr XXIX/163/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Żarek Średnich i Żarki nad Nysą.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-07

Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).